คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)


1. เรื่องการเรียนภาษาเยอรมันในการขอวีซ่าเพื่อพำนักในประเทศเยอรมนี

เรียนภาษาเยอรมันที่ไหนดี
จำเป็นต้องสอบความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน(เอ1)ที่สถาบันเกอเธ่ ที่กรุงเทพฯ เท่านั้นหรือไม่
ฉันจบปริญญาตรี ต้องสอบความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน(เอ1)หรือเปล่า
มีลูกกับชาวเยอรมัน อยากใช้ชีวิตที่เยอรมัน ต้องสอบภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน(เอ1)หรือเปล่า
ฉันเคยเรียนภาษาเยอรมันจากสถาบันอื่นมาก่อน สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาเยอรมันได้ ต้องไปสอบที่สถาบันเกอเธ่ด้วยหรือเปล่า
ฉันกำลังเรียนภาษาเยอรมันอยู่ แต่ยังไม่ได้สอบ ฉันสามารถขอวีซ่าได้เลยไหม
แฟนฉันไม่ใช่คนสัญชาติเยอรมัน แต่ใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ฉันต้องสอบภาษาเยอรมันหรือไม่

2. เรื่องการจดทะเบียนสมรส

ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน สามารถยื่นวีซ่าแต่งงาน หรือวีซ่าติดตามคู่สมรสเยอรมัน แทนฉันได้หรือไม่
อยากจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวเยอรมัน แต่ใบเกิดหรือสูติบัตรตัวจริงสูญหาย จะต้องทำอย่างไร
ระหว่างการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยหรือประเทศเยอรมนี ที่ไหนเร็วกว่ากัน
ถ้าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว สามารถไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีอีกได้หรือไม่
จดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย เอกสารภาษาเยอรมันของคู่หมั้นชาวเยอรมัน จะต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วยไหม
หากเราต้องการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตหรืออำเภออื่น ที่ไม่ใช่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ สำนักงานแปลของคุณมีบริการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง
แฟนฉันเป็นคนเยอรมัน เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ
ก่อนจะจดทะเบียนสมรสในเมืองไทย แฟนคนเยอรมันของฉันจะต้องนำหนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรสที่ออกโดยสำนักทะเบียนเยอรมัน (Ehefähigkeitszeugnis) มาแปลเป็นภาษาไทย หรือนำไปรับรองกับหน่วยงานใด ด้วยหรือไม่
แฟนชาวเยอรมันของฉันจะต้องไปขอหนังสือรับรอง (Konsularbescheinigung) สำหรับการจดทะเบียนสมรสในเมืองไทย ได้จากหน่วยงานใด
แฟนเป็นคนเยอรมัน เราจำเป็นจะต้องพาพยานไปประกอบการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือไม่
สำนักงานแปลของคุณจะต้องใช้เอกสารอะไรจากฉันบ้าง เพื่อไปขอคัดใบคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว สำนักทะเบียนกลาง กรุงเทพฯ
แฟนชาวเยอรมันของฉันจำเป็นต้องส่งใบนัดจดทะเบียนสมรส (Bescheinigung über die Anmeldung zur Eheschließung) จากสำนักทะเบียนเยอรมันเป็นฉบับจริง มาให้ฉันที่เมืองไทยหรือไม่
หนังสือสาบานตนเรื่องสถานภาพสมรส (Eidesstattliche Versicherung) จะต้องทำล่วงหน้าที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ เท่านั้น หรือสามารถไปทำที่สำนักทะเบียนเยอรมันโดยตรง หลังจากที่เราได้เดินทางเข้าเยอรมนีด้วยวีซ่าแต่งงานไปแล้ว
คู่หมั้นชาวเยอรมันจะต้องใช้เอกสารราชการไทยของฉันในการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี ไม่ทราบว่าสำนักงานของคุณมีบริการเรื่องการแปลและรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง หรือไม่
ฉันต้องการจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมนี ฉันต้องสอบวัดระดับภาษาเยอรมัน A1 หรือไม่
ฉันต้องการขอวีซ่าเพื่อจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมนี ฉันต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
ฉันต้องการจดทะเบียนสมรสกับคู่หมั้นชาวเยอรมัน ที่ประเทศเยอรมนี ฉันต้องเริ่มต้นอย่างไร
ในกรณีที่ฉันเคยจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันมาก่อน และได้ทำการหย่าร้างกันที่ประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้วนั้น ฉันจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง หากต้องการจดทะเบียนสมรสใหม่ที่ประเทศเยอรมนี
แฟนเป็นคนเยอรมัน เราจำเป็นต้องมีล่ามประกอบการจดทะเบียนสมรสที่เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือไม่
เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี กับทางสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ มีอะไรบ้าง
ฉันจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี กับหน่วยงานใด
สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ คิดค่าธรรมเนียมวีซ่าจดทะเบียนสมรส เท่าไหร่
หลังจากจดทะเบียนสมรสกับคนเยอรมันที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปบ้าง
ทำไมการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ จึงน่าสนใจกว่าที่อื่น
เราสามารถจดทะเบียนสมรสที่สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ได้หรือไม่
ในกรณีที่ฉันกับแฟนชาวเยอรมันจดทะเบียนสมรสกันที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วนั้น การสมรสของเราจะเป็นที่ยอมรับตามกฎหมายเยอรมันโดยอัตโนมัติเลย หรือ ฝ่ายชายจะต้องดำเนินการแจ้งสมรสที่ประเทศเยอรมนีด้วย
ฉันต้องนำพาสปอร์ตของตนเองไปแปลเป็นภาษาเยอรมันเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีหรือไม่
หนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส (Ehefähigkeitszeugnis) จากสำนักทะเบียนเยอรมัน จะต้องถูกแปลเป็นภาษาไทยก่อนนำไปใช้ในการจดทะเบียนสมรสหรือไม่
สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ สามารถช่วยประสานงานเรื่องการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส (Ehefähigkeitszeugnis) ได้หรือไม่
หนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส (Ehefähigkeitszeugnis) คืออะไร แฟนของฉันสามารถขอเอกสารนี้ได้จากหน่วยงานใดในประเทศเยอรมนี
หนังสือมอบอำนาจสำหรับแฟนชาวเยอรมัน คืออะไร
ขั้นตอนทั้งหมดในการดำเนินเรื่องจดทะเบียนสมรสกับคนเยอรมันในเมืองไทย ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่
สำนักทะเบียนเยอรมันต้องการหนังสือรับรองความประพฤติจากกรมตำรวจแห่งชาติ ประจำประเทศไทย หรือไม่
เอกสารราชการไทยจำเป็นจะต้องผ่านการรับรองว่าไม่ปลอมแปลง (Legalisation) จากสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ หรือไม่
หากเราต้องการจดทะเบียนในเมืองไทย แฟนชาวเยอรมันจะต้องนำเอกสารของเขาไปรับรองว่าไม่ปลอมแปลงกับกงสุลไทยประจำเบอร์ลิน แฟรงค์เฟิร์ต หรือมิวนิก หรือไม่
หากเราต้องการจดทะเบียนในเมืองไทย เราจะต้องแปลเอกสารราชการเยอรมันของแฟนเป็นภาษาไทยหรือไม่
สำนักทะเบียนเยอรมันต้องการหลักฐานเรื่องถิ่นที่อยู่ในลักษณะของสำเนาทะเบียนบ้าน หรือในลักษณะของแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1)
สำหรับการจดทะเบียนสมรสกับคนเยอรมัน เราจำเป็นต้องแปลสำเนาทะเบียนบ้านทั้งเล่มเป็นภาษาเยอรมันหรือไม่
สำนักงานของคุณสามารถดำเนินการขอคัดใบคำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัว จากสำนักทะเบียนกลาง กรุงเทพฯ แทนเจ้าตัว ได้หรือไม่
ใบรับรองสถานภาพการสมรสที่ออกจากอำเภอตามทะเบียนบ้านนั้น เพียงพอสำหรับที่จะใช้ประกอบการจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวเยอรมันหรือไม่
ฉันจำเป็นต้องใช้เอกสารจากสำนักทะเบียนกลาง กรุงเทพฯ ในการจดทะเบียนสมรสกับแฟนชาวเยอรมันหรือไม่
สถานทูตเยอรมนีใช้เวลากี่วันในการออกหนังสือรับรอง (Konsularbescheinigung) เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสมรสระหว่างคนเยอรมันกับคนไทยที่เมืองไทย
ฉันกับแฟนชาวเยอรมัน สามารถจดทะเบียนสมรสกันในเมืองไทยโดยไม่ใช้หนังสือรับรองจากสถานทูตเยอรมนี (Konsularbescheinigung) ได้หรือไม่
เราจะต้องยื่นเอกสารอะไรต่อสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ เพื่อขอหนังสือรับรอง(Konsularbescheinigung)
หน่วยงานใดทำหน้าที่ออกหนังสือรับรอง (Konsularbescheinigung) ให้คนเยอรมันสำหรับการจดทะเบียนสมรสในเมืองไทย
แฟนชาวเยอรมันของฉันต้องขอหนังสือรับรอง (Konsularbescheinigung) จากที่ไหน
เราจะต้องใช้หนังสือรับรองจากสถานทูตเยอรมัน (Konsularbescheinigung) ในการจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยหรือไม่
แฟนชาวเยอนมันของฉันจำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส (Ehefähigkeitszeugnis) จากสำนักทะเบียนเยอรมันในการจดทะเบียนที่เมืองไทยหรือไม่
เราสามารถใช้ทะเบียนบ้านของแฟนชาวเยอรมันเพียงอย่างเดียวในการจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทยได้หรือไม่
คู่หมั้นของฉันที่เป็นคนเยอรมันจะต้องยื่นเอกสารอะไรต่อสำนักทะเบียนเยอรมันบ้าง เพื่อที่จะขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส (Ehefähigkeitszeugnis)
ในกรณีที่ฉันกับแฟนชาวเยอรมัน ต้องการจดทะเบียนกันในเมืองไทย สำนักทะเบียนเยอรมันจะเกี่ยวข้องหรือไม่
แฟนของฉันจำเป็นต้องนำเอกสารของฉันไปยื่นที่สำนักทะเบียนเยอรมัน เพื่อขอหนังสือรับรองคุณสมบัติการสมรส (Ehefähigkeitszeugnis) หรือไม่
ถ้าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย ต้องแปลเอกสารหรือเปล่า
ฉันเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน และได้จดทะเบียนหย่าแล้ว ต้องแปลเอกสารอะไรบ้าง
ทางสำนักงานสามารถคัดคำร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวที่สำนักทะเบียนกลาง (ใบนางเลิ้ง) แทนฉัน ได้หรือไม่
ฉันเคยจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี แต่หย่าแล้ว และต้องการจดทะเบียนสมรสใหม่ ต้องทำอย่างไรบ้าง
ต้องแปลหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนด้วยหรือไม่
ฉันใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนี ทางสำนักงานของคุณสามารถขอเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสแทนฉันได้หรือไม่
ระหว่างจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยหรือที่ประเทศเยอรมนี จดทะเบียนที่ไหนดีกว่ากัน
ในการขอวีซ่าเยอรมัน ต้องยื่นใบการันตี (ใบเชิญ) กับทาง VFS หรือไม่
ถ้าแต่งงานกับชาวเยอรมันที่ประเทศไทยแล้ว และหย่าร้างกับสามี หรือสามีเสียชีวิต ฝ่ายหญิงจะไม่ได้รับทรัพย์สมบัติของฝ่ายชายเลย จริงหรือไม่
ฉันกำลังจะแต่งงานกับชาวเยอรมันที่ประเทศเยอรมัน ขอถามว่าฝ่ายหญิงไทยมีสิทธิ์ขอใช้ 2 นามสกุล คือ นามสกุลของตนเองกับของสามีคู่กันเลยได้ไหม
แต่งงานกับคนเยอรมัน ต้องใช้เอกสารอะไรบาง
การจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันที่ประเทศเยอรมนีใช้เวลานานมั้ย
จดทะเบียนสมรสกับคนเยอรมันในประเทศเยอรมนี ต้องทํายังไง
อยากจะแต่งงานกับชาวเยอรมันที่เมืองไทย เขาจะต้องเตรียมอะไรบาง
จดทะเบียนสมรสกับคนเยอรมัน จะไปแแต่งงานที่ประเทศเยอรมนี หรือให้แฟนเยอรมันมาจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทย แบบไหนจะง่ายกว่า
แต่งงานกับชาวเยอรมัน มีค่าใช้จ่ายเท่าไร
การจดทะเบียนสมรสในเยอรมนี ยากไหม
จดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน จำเป็นต้องแปลเอกสารไทยเป็นภาษาเยอรมันไหม
เอกสารที่ใช้จดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน มีอะไรบ้าง
ต้องการล่ามเยอรมัน สำหรับการจดทะเบียนสมรส ที่สำนักงานเขตบางรัก ทางสำนักงานมีบริการล่ามไหม
ถ้าแต่งงานกับคนเยอรมันที่เขตบางรัก ต้องใช้ล่ามไหม
จดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันที่บางรัก มีแพคเกจไหม

3. เรื่องการแปล และการรับรองเอกสารไม่ได้ปลอมแปลง

ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษหรือไม่
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบเอกสารไม่ปลอมแปลงที่สถานทูตเยอรมัน (Legalisation) ประมาณเท่าไหร่
การยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ประเทศเยอรมนี ต้องแปลเอกสารไหม
เอกสารภาษาไทยของฝ่ายคนไทยที่ต้องการจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมัน ต้องนำเอกสารไปรับรองตรานิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ ด้วยหรือไม่
สำนักงานของคุณ สามารถดำเนินการยื่นตรวจสอบเอกสารไม่ปลอมแปลง (Legalisation) ที่สถานทูตเยอรมัน แทนฉันได้หรือไม่ และขั้นตอนนี้ใช้เวลานานแค่ไหน
คำแปลของคุณทั้งการแปลจากภาษาเยอรมันและการแปลเป็นภาษาเยอรมันได้รับการรับรองโดยอัตโนมัติหรือไม่
ฉันสามารถส่งเอกสารภาษาไทยเพื่อแปลเป็นภาษาเยอรมันทาง WhatsApp ได้หรือไม่
ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมันรับแปลรับแปลแต่ไทย-เยอรมัน และ เยอรมัน-ไทย หรือแปลภาษาอื่นได้ด้วย
สามารถสอบถามราคาแปลเอกสารไทย-เยอรมันทางไลน์ได้หรือไม่
คำแปลของคุณที่แปลจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยภาษาเยอรมันใช้ยื่นที่สถานทูตออสเตรียในเมืองไทยได้หรือไม่
ทางสำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน รับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน เพื่อนำไปใช้ยื่นกับหน่วยงานราชการในประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือไม่
คุณรับแปลเอกสารเพื่อนำไปใช้ที่สถานทูตสวิสหรือไม่
คุณสามารถช่วยเรื่องการขอวีซ่าเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ไปประเทศเยอรมนี ได้หรือไม่
คุณสามารถช่วยกรอกเอกสารคำร้องเยอรมันต่าง ๆ ได้หรือไม่
สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน อยู่ใกล้กับสถานทูตเยอรมันใช่ไหม
ฉันสามารถส่งเอกสารของฉันที่ต้องการแปลเป็นภาษาเยอรมันไปหาคุณได้หรือไม่
ต้องใช้เอกสารตัวจริงหรือเปล่า
การแปลเอกสารใช้เวลานานไหม
สามารถส่งเอกสารที่ต้องการแปลให้สำนักงานของคุณโดยวิธีใดบ้าง
คำแปลจากสำนักงานของคุณใช้ที่ประเทศออสเตรีย ได้หรือไม่
แปลเอกสารคิดราคาเท่าไหร่
ฉันอยากขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องแปลเอกสารหรือเปล่า
แฟนบอกว่าเอกสารต้องนำไปแปลที่ประเทศเยอรมนีเท่านั้น จริงหรือไม่
แปลใบเกิดเป็นภาษาเยอรมัน นานไหม
แปลใบสมรสจากภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย รับแปลไหม

4. การเปลี่ยนนามสกุลที่ประเทศไทยหลังการสมรสที่ประเทศเยอรมนี

เปลี่ยนนามสกุลตามสามีเยอรมัน – เราบริการเสร็จสรรพ!

5. วีซ่าบุตรติดตามมารดา (ลูกติดตามแม่ที่เยอรมนี)

หลักฐานรับรองเรื่องอำนาจปกครองบุตรสำหรับติดตามไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนี จะต้องไปขอที่ไหน
ฉันอยากให้ทางสำนักงานของคุณดำเนินการทั้งหมดในเรื่องการขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาได้หรือไม่
ลูกของเราที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอายุ 16 ปีแล้ว สามารถนำมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีได้หรือไม่
เราสามารถดำเนินการเรื่องวีซ่าติดตามมารดาจากประเทศไทยเพื่อไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนี ไปพร้อมกับการทำเรื่องจดทะเบียนสมรสที่เยอรมันได้หรือไม่
แผนกวีซ่าของสถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ จะขอเรียกดู ประกันสุขภาพการเดินทาง สำหรับเด็กที่ได้ขอวีซ่าติดตามมารดาไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนีหรือไม่
เอกสารต้นฉบับภาษาไทยสำหรับการขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาอยู่ในประเทศเยอรมนี จำเป็นต้องส่งไปที่สำนักงานแปลของคุณที่กรุงเทพฯ หรือไม่
หนังสือรับรองอำนาจการปกครองบุตรภาษาไทย สำหรับขอวีซ่าติดตามมารดาไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนี มีอายุการใช้งานเท่าใด
ลูกของเราจำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางของตัวเองสำหรับการขอวีซ่าติดตามมารดาไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนีหรือไม่
สามารถยื่นขอวีซ่าลูกติดตามแม่ที่ประเทศเยอรมนีได้หรือไม่
ทางสำนักงานสามารถพาเด็กไปขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาที่สถานทูต เยอรมันได้หรือไม่
ทางสำนักงานแปลเอกสารสามารถช่วยให้บุตรของข้าพเจ้ามาอยู่ ณ ประเทศเยอรมนีได้หรือไม่
เอกสารใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนี
การขอวีซ่าบุตรติดตามมารดาไปพำนัก ณ ประเทศเยอรมนีใช้ระยะเวลานานเท่าใด
ขอวีซ่าลูกติดตามแม่ ลูกต้องไปแสดงตัวที่สถานทูตเยอรมันตอนที่ขอวีซ่าด้วยหรือไม่
ขอวีซ่าลูกติดตามแม่ พ่อเด็กต้องไปเซ็นยินยอมที่อำเภอหรือสถานทูตเยอรมันด้วยหรือไม่
ขอวีซ่าลูกติดตามแม่ เมื่อลูกไปอยู่ที่เยอรมันแล้ว ให้ลูกเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของสามีชาวเยอรมันได้เลยหรือไม่
การนำบุตรมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีใช้เวลานานเท่าไร
วีซ่าบุตรติดตามมารดา ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน ช่วยฉันในเรื่องนำบุตมาอยู่ที่เยอรมนีได้อย่างไรบ้าง
ทางสำนักงานแปลเอกสารสามารถขอวีซ่าบุตรติดตามมารดา แทนฉันได้หรือไม่
ลูกอายุ 18 ปีแล้ว สามารถมาพำนักกับแม่ที่เยอรมนีได้หรือไม่
ฉันต้องการเอาลูกที่เกิดจากคู่สมรสเก่ามามาอยู่ด้วยที่เยอรมนี ต้องทำอย่างไร
วีซ่าบุตรติดตามมารดา ขอที่ประเทศเยอรมนีได้หรือไม่

6. วีซ่าเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น)

ขอวีซ่าเพื่อไปเยี่ยมเยียนแฟนที่ประเทศเยอรมนีครั้งแรก ควรขอนานเท่าใด
หากเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเยอรมนีด้วยวีซ่าเยี่ยมเยียน สามารถขอวีซ่าเยี่ยมเยียนรอบใหม่ทันทีเลยได้ไหม
ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน มีบริการพาฉันไปยื่นวีซ่าเยี่ยมเยียนที่ VFS หรือไม่
เราสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเยี่ยมเยียน สำหรับเดินทางไปประเทศเยอรมนี ได้ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางนานแค่ไหน
การพิจารณาอนุมัติคำร้องขอวีซ่าเพื่อเยี่ยมเยียนที่ประเทศเยอรมนี ใช้เวลานานแค่ไหน
เราสามารถขอวีซ่าไปเยี่ยมเยียนแฟนที่ประเทศเยอรมนีเกิน 3 เดือน ได้หรือไม่
ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน สามารถดำเนินการยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียน (เชงเก้น) แทนฉันได้ไหม
การยื่นขอวีซ่าเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ประเทศเยอรมนี ต้องแสดงหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินด้วยหรือไม่
เราต้องไปยื่นคำร้องขอวีซ่าเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) เพื่อเดินทางไปประเทศเยอรมนี ที่หน่วยงานใด
แฟนชาวเยอรมันจะเชิญไปเยี่ยมเยียนที่ประเทศเยอรมนี จำเป็นต้องใช้ใบเชิญ (Verpflichtungserklärung) ฉบับจริง หรือไม่