การจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันที่ประเทศเยอรมนีใช้เวลานานมั้ย


การเตรียมเอกสาร การแปลเอกสาร การรับรองเอกสาร การยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสมรสที่สำนักทะเบียนที่ประเทศเยอรมนี และการพิจารณาคำร้องวีซ่า ใช้เวลา 4-8 เดือน

https://www.thailaendisch.de/thai/thai-deutsche-heirat.html

สอบถามข้อมูลได้ที่

02-677 3891
081-8305177

LINE-ID thailaendisch.de

info@thailaendisch.de

www.thailaendisch.de


คำถามอื่นๆ

การจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันที่ประเทศเยอรมนีใช้เวลานานมั้ย

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน