มีลูกกับชาวเยอรมัน อยากใช้ชีวิตที่เยอรมัน ต้องสอบภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน(เอ1)หรือเปล่า


ไม่ต้องสอบครับ เพราะคุณสามารถยื่นขอวีซ่าแม่ติดตามลูกได้ แต่ฝ่ายสัญชาติเยอรมันจะต้องจดทะเีบียนรับรองบุตร แล้วทำหนังสือเดินทางเยอรมันให้กับลูกก่อน

อย่างไรก็ดี ทางเราแนะนำให้เรียนภาษาเยอรมันไว้ด้วย เพราะในชีวิตประจำวันที่ประเทศเยอรมนีใช้ภาษาเยอรมัน ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ และพอลูกโตแล้วคุณก็ต้องเรียนอยู่ดี

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 หรือ​ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

มีลูกกับชาวเยอรมัน อยากใช้ชีวิตที่เยอรมัน ต้องสอบภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน(เอ1)หรือเปล่า

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน