อยากจะแต่งงานกับชาวเยอรมันที่เมืองไทย เขาจะต้องเตรียมอะไรบาง


คู่สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมันจะต้องนำ หนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้ ในประเทศไทย (ชื่อภาษาเยอรมันว่า Ehefähigkeitszeugnis อ่านออกเสียงว่า เอ-เฮอ-แฟ-ฮิก-ไคท์-ซอยก์-นิส) ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 เดือน มาแสดงที่สถานทูตเยอรมัน ที่กรุงเทพฯ เพื่อขอให้ดำเนินการออก หนังสือรับรอง (ชื่อภาษาเยอรมันว่า Konsularbescheinigung อ่านออกเสียงว่า คอน-ซู-ลาร์-เบ-ไช-นิ-กุง)

www.thailaendisch.de/thai/thai-deutsche-heirat.html

สอบถามข้อมูลได้ที่

02-677 3891
081-8305177

LINE-ID thailaendisch.de

info@thailaendisch.de

www.thailaendisch.de/thai/kontakt.html


คำถามอื่นๆ

อยากจะแต่งงานกับชาวเยอรมันที่เมืองไทย เขาจะต้องเตรียมอะไรบาง

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน