(ดูรายละเอียดเบื้องต้นเรื่องการจดทะเบียนสมรส)

เอกสารที่บุคคลสัญชาติไทยต้องใช้เป็นเอกสารเหมือนกับที่หญิงไทยหรือชายไทยใช้สำหรับ จดทะเบียนสมส กับบุคคลสัญชาติเยอรมัน หรือ บางกรณีต้องแสดงสัญญาการใช้ชีวิตคู่ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยทนายความที่ทำหน้าที่รับรองเอกสาร (ภาษาเยอรมันเรียกว่า Notar อ่านว่า โน-ทาร์)

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีที่มีสถานภาพหม้ายวีซ่าติดตามคู่สมรส »