สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน

เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)

ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน