DE | ไทย | EN
Twitter jetzt auch über WhatsApp und Line für Sie erreichbar

"สถานทูตเยอรมันรับคำแปลจากสำนักงานของคุณหรือไม่?"

รับครับ เพราะเราเป็นผู้แปลที่มีชื่ออยู่
ที่ศาลในประเทศเยอรมนี และผ่านการ
รับรองจากสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิสประจำประเทศไทย พร้อมทั้ง
สถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยที่
กรุงเทพฯ คุณจึงแน่ใจได้ว่าแปลกับ
สำนักงานเราแล้วจะใช้ได้แน่นอน
  • คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ตั้งสำนักงาน
  • ดาวน์โหลดคำแนะนำเรื่องการ
    สมรส(ทำวีซ่าแต่งงาน)และการ
    นำบุตรไปอุปการะเลี้ยงดูและ
    ศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี

เปลี่ยนนามสกุลตามสามี - เราบริการเสร็จสรรพ!


หากคุณได้จดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีแล้ว จะต้องทำการแจ้งการสมรสที่ประเทศไทยและขอเปลี่ยนนามสกุลตามสามีที่สำนักทะเบียนเขต/อำเภอที่คู่สมรสสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เพื่อแก้ไขนามสกุลในทะเบียนบ้าน ถ่ายบัตรประชาชนใหม่ และทำหนังสือเดินทางใหม่..

เราขอเสนอบริการให้คุณ ดังนี้ติดต่อสอบถาม


กรณีที่ 1 คุณจะกลับประเทศไทย เพื่อแจ้งสถานภาพเนื่องจากได้จดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี

ขั้นตอนแรก ทางสำนักงานเราแปลทะเบียนสมรส (Heiratseintrag) หรือใบสำคัญการสมรสแบบนานาชาติ (Internationale Heiratsurkunde) เป็นภาษาไทย (ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ทางสำนักรัฐบาลท้องถิ่น/ฝ่ายปกครอง หรือสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทยที่ประเทศเยอรมนีรับรองเอกสารซ้ำอีก)

หลังจากนั้น สำนักงานเราจะนำเอกสารที่แปลแล้วไปยื่นต่อสถานทูตเยอรมันและกระทรวงการต่างประเทศของไทย ณ กรุงเทพฯ เพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร แล้วจึงส่งเอกสารให้คุณที่ประเทศไทย หรือที่ประเทศเยอรมนี ตามความต้องการของคุณ

การดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพียง 219 ยูโร หรือคิดเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ โดยราคานี้รวมค่าแปล ค่าดำเนินเรื่อง และค่ารับรองเอกสารทั้งหมดแล้ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินเรื่องที่ประเทศเยอรมนี จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้อย่างมาก

หากคุณต้องการให้ทางสำนักงานเราดำเนินการให้ กรุณาส่งทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรสแบบนานาชาติ พร้อมทั้งสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) ของคุณ มาที่สำนักงานของเราที่กรุงเทพฯ ( ติดต่อเรา)พร้อมแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วย

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 (ที่ไทย) หรือโทร 030 20995690 (ที่เยอรมัน) หรือคลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลข้างต้นเป็นภาษาเยอรมัน


กรณีที่ 2 คุณต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแจ้งการสมรสที่ประเทศไทยแทนคุณ

ในกรณีนี้ คุณต้องให้ฝ่ายปกครองแห่งรัฐ (Regierungspräsidium) ที่ประเทศเยอรมนีรับรองความถูกต้องของทะเบียนสมรส (Heiratseintrag) หรือใบสำคัญการสมรสแบบนานาชาติ (Internationale Heiratsurkunde) แล้วจึงส่งมาให้ที่สำนักงานของเราแปล โดยจะส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานที่กรุงเบอร์ลิน และทางแฟกซ์หรืออีเมล์ด้วย ทางสำนักงานจะส่งคำแปลที่รับรองความถูกต้องแล้วกลับไปให้คุณทางไปรษณีย์

จากนั้นให้คุณนำเอกสารดังกล่าวไปติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หรือสถานทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวรับรองเอกสารซ้ำอีกที และออกหนังสือมอบอำนาจให้คุณ เพื่อส่งไปยังประเทศไทยให้บุคคลที่คุณมอบอำนาจดำเนินการแทน

ส่วนเอกสารการสมรสที่ได้รับการรับรองซ้ำแล้วและหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว คุณสามารถส่งมายังสำนักงานของเราที่กรุงเทพฯ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) ที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้ทางสำนักงานทำการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อรับรองเอกสารเสร็จแล้ว ทางสำนักงานของเราจะจัดส่งไปให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณทางไปรษณีย์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวติดต่อกับที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต ทำการแจ้งสถานภาพสมรส และแก้ไขชื่อสกุลในทะเบียนบ้านของคุณ จากนั้น บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจต้องส่งหลักฐานการแจ้งสถานภาพ (คร.22) พร้อมแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) และใบเปลี่ยนนามสกุล (ช.5) ไปให้คุณที่ประเทศเยอรมนี เพื่อให้คุณสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หรือสถานทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ทำหนังสือเดินทางใหม่

การดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพียง 179 ยูโร หรือคิดเป็นเงินบาทไทยตามอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลานั้น ๆ โดยราคานี้รวมค่าแปล ค่าดำเนินเรื่อง ค่ารับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ และค่าจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แล้ว

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 (ที่ไทย) หรือโทร 030 20995690 (ที่เยอรมัน) หรือ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« วีซ่าติดตามแม่กรณีพ่อแม่หย่าร้าง การเรียนภาษาเยอรมัน »


แบบฟอร์มการติดต่อ

ง่ายและสะดวกรวดเร็วกรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านก่อนทำการส่ง