หากมีความประสงค์ที่จะพำนักในประเทศเยอรมนีนานกว่า 90 วัน ต้องเรียนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (Start Deutsch 1) โดยสามารถเรียนด้วยตนเองหรือเลือกสถานที่เรียนที่ใดก็ได้ แต่ต้องสอบที่สถาบันเกอเธ่ กรุงเทพฯ สถานกงสุลเยอรมัน จ.ภูเก็ต หรือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” (Start Deutsch 1) จากสถาบันเกอเธ่ (Goethe-Institut)

ในกรณีที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรือเทียบเท่า ต้องแสดงหลักฐานการศึกษาแทนประกาศนียบัตรภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เอ 1 “สตาร์ท ดอยตช์ 1” พร้อมกับคำร้องขอวีซ่า โดยทางสถานทูตอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม แต่ในกรณีที่ไม่มีความประสงค์ที่จะพำนักอาศัยระยะยาวที่ประเทศเยอรมนี ไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาเยอรมัน (สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของเรา)

สำหรับรายชื่อโรงเรียนสอนภาษาที่สอนหลักสูตรความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานเพื่อสอบระดับ เอ 1(สตาร์ต ดอยตช์ 1)กรุณาคลิกที่นี่

หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ติดต่อเรา)

« การเปลี่ยนชื่อสกุลตามสามีการแปลเอกสาร »