ถ้าแต่งงานกับชาวเยอรมันที่ประเทศไทยแล้ว และหย่าร้างกับสามี หรือสามีเสียชีวิต ฝ่ายหญิงจะไม่ได้รับทรัพย์สมบัติของฝ่ายชายเลย จริงหรือไม่


ไม่ว่าจะจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยหรือที่ประเทศเยอรมัน ก็ต้องแจ้งให้สำนักทะเบียนของประเทศของคู่สมรสทราบ โดยการนำใบสมรสไปแปลเป็นภาษาของประเทศคู่สมรสอีกฝ่าย และนำไปรับรองที่หน่วยราชการที่ระบุไว้ เพื่อให้สำนักทะเบียนของคู่สมรสทั้งสองฝ่ายรับทราบการสมรสครั้งนี้ ทั้งสองก็จะเป็นสามีภรรยาอย่างถูกต้องตามกฏหมายทั้งในประเทศไทยและประเทศเยอรมัน

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่าเยอรมัน

thailaendisch.de การแปลไทย-เยอรมัน และเยอรมัน-ไทย


คำถามอื่นๆ

ถ้าแต่งงานกับชาวเยอรมันที่ประเทศไทยแล้ว และหย่าร้างกับสามี หรือสามีเสียชีวิต ฝ่ายหญิงจะไม่ได้รับทรัพย์สมบัติของฝ่ายชายเลย จริงหรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน