ฉันเคยเรียนภาษาเยอรมันจากสถาบันอื่นมาก่อน สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาเยอรมันได้ ต้องไปสอบที่สถาบันเกอเธ่ด้วยหรือเปล่า


หากคุณมีหลักฐานการเรียนจากสถาบันที่เรียนมายื่นประกอบการขอวีซ่า และ/หรือเจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมันสัมภาษณ์แล้วเห็นว่าคุณสามารถใช้ภาษาเยอรมันได้ดี ก็ไม่ต้องสอบครับ

กรุณาดูรายละเอียดใน คำแนะนำของสำนักงานดูแลผู้อพยพและผู้ลี้ภัยแห่งสหพันธ์ฯ (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 หรือ​ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

ฉันเคยเรียนภาษาเยอรมันจากสถาบันอื่นมาก่อน สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาเยอรมันได้ ต้องไปสอบที่สถาบันเกอเธ่ด้วยหรือเปล่า

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน