ฉันกำลังเรียนภาษาเยอรมันอยู่ แต่ยังไม่ได้สอบ ฉันสามารถขอวีซ่าได้เลยไหม


ไม่ได้ครับ การยื่นขอวีซ่าพำนักในประเทศเยอรมนีจะต้องแนบหลักฐานการสอบผ่าน เอ1 พร้อมเอกสารแนบคำแปล กับคำร้องขอวีซ่าด้วย (แต่สามารถยื่นเอกสารพร้อมคำแปลให้สถานทูตตรวจสอบและรับรองเอกสารไม่ได้ปลอมแปลงก่อนยื่นขอวีซ่าได้)

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 หรือ​ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

ฉันกำลังเรียนภาษาเยอรมันอยู่ แต่ยังไม่ได้สอบ ฉันสามารถขอวีซ่าได้เลยไหม

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน