ต้องใช้เอกสารตัวจริงหรือเปล่า


ในการยื่นเอกสารต่อสถานทูตเยอรมัน ต้องใช้เอกสารตัวจริงทุกอย่างหรือเอกสารที่รับรองสำเนาถูกต้องแล้วจากอำเภอ/เขตครับ

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 หรือ​ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

ต้องใช้เอกสารตัวจริงหรือเปล่า

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน