จดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน จำเป็นต้องแปลเอกสารไทยเป็นภาษาเยอรมันไหม


จำเป็น เนื่องจากต้องนำเอกสารที่ออกโดยทางราชการไทยไปยื่นที่สำนักทะเบียนที่เยอรมนี

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า
Beglaubigte Übersetzungen Deutsch/Thai – Legalisation bei der Deutschen Botschaft
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)

Beglaubigte Übersetzungen Deutsch/Thai
Dokumentenservice – Heirat in TH/D, Kindernachzug, Vaterschaftsanerkennung, Legalisation & Visa
การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน – ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส ทำวีซ่าไปประเทศเยอรมนี
Sebastian Kiesow, Erik Schottstädt & Khanapos Phayaksri

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมันเวลาเปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ 7.30 – 16.00 น.

โทร 081 830 5177
ไลน์ไอดี thailaendisch.de

https://www.thailaendisch.de/thai/heirat-in-deutschland.html


คำถามอื่นๆ

จดทะเบียนสมรสในประเทศเยอรมัน จำเป็นต้องแปลเอกสารไทยเป็นภาษาเยอรมันไหม

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน