สามารถส่งเอกสารที่ต้องการแปลให้สำนักงานของคุณโดยวิธีใดบ้าง


หากคุณจะมารับคำแปลที่สำนักงานของเราเอง คุณสามารถส่งเอกสารที่คุณต้องการให้แปลได้ทางแฟ็กซ์ อีเมล์ หรือทางไปรษณีย์(ดูรายละเอียด ที่นี่) พร้อมชำระค่าบริการผ่านธนาคาร หรือ ATM ครับ ทั้งนี้ ในวันที่มารับคำแปลจะต้องนำเอกสารตัวจริง(หรือสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง)มาด้วย เพื่อแนบติดกัน

ส่วนกรณีที่คุณจะให้ทางสำนักงานของเราจัดส่งเอกสารที่แปลเสร็จแล้วกลับไปให้ทางไปรษณีย์ ต้องส่งเอกสารตัวจริง(หรือสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง)มาให้เรา โดยชำระค่าบริการผ่านธนาคาร หรือ ATM ได้เช่นกัน

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 หรือ​ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

สามารถส่งเอกสารที่ต้องการแปลให้สำนักงานของคุณโดยวิธีใดบ้าง

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน