คำแปลจากสำนักงานของคุณใช้ที่ประเทศออสเตรีย ได้หรือไม่


เราเป็นผู้แปลที่ผ่านการรับรองจากสถานทูตออสเตรียประจำประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามลูกค้าที่มีความประสงค์จะแปลเอกสารกับสำนักงานเราควรสอบถามนายทะเบียนที่ประเทศออสเตรียก่อนว่าทางสำนักทะเบียนจะรับคำแปลจากสำนักงานเราหรือไม่ เนื่องจากบางสำนักทะเบียนที่ประเทศออสเตรียกำหนดให้ใช้คำแปลของล่ามประจำเมืองนั้น ๆ เท่านั้น

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 หรือ​ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

คำแปลจากสำนักงานของคุณใช้ที่ประเทศออสเตรีย ได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน