ฉันจบปริญญาตรี ต้องสอบความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน(เอ1)หรือเปล่า


การจบระดับอุดมศึกษาถือเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายเยอรมัน หากแต่เจ้าหน้าที่สถานทูตเยอรมันมีอำนาจในการตัดสินว่าจะยกเว้นหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่จบมา สถาบันการศึกษา และสาขาวิชาที่เรียนมา รวมทั้งความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของคุณด้วย

กรุณาสอบถามเรื่องนี้กับเจ้าหน้าที่สถานทูตโดยตรงที่แผนกวีซ่า โทร. 02-287 9067, 69, 70

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 หรือ​ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

ฉันจบปริญญาตรี ต้องสอบความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน(เอ1)หรือเปล่า

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน