ทางสำนักงานคุณสามารถยื่นขอคัดคำร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง แทนฉัน ได้หรือไม่


ได้ครับ ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนของคุณ และกรณีที่คุณเคยเปลี่ยนชื่อต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อทุกครั้ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานของเรา โทร. 02-677 3890-1 หรือ​ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

ทางสำนักงานคุณสามารถยื่นขอคัดคำร้องเกี่ยวกับทะเบียนครอบครัวที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง แทนฉัน ได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน