ถ้าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย ต้องแปลเอกสารหรือเปล่า


ต้องแปลครับ ไม่ว่าจะ จดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีหรือ ที่ประเทศไทย ก็ต้องแปลเอกสารของคู่สมรสฝ่ายไทยก่อนเสมอ โดยเอกสารที่จะใช้ในการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีหรือที่ประเทศไทยก็ใช้เอกสารเหมือนกันครับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเรื่่องการแปลเอกสารได้ ที่นี่

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 หรือ​ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

ถ้าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย ต้องแปลเอกสารหรือเปล่า

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน