DE | ไทย | EN
Twitter jetzt auch über WhatsApp und Line für Sie erreichbar

"สถานทูตเยอรมันรับคำแปลจากสำนักงานของคุณหรือไม่?"

รับครับ เพราะเราเป็นผู้แปลที่มีชื่ออยู่
ที่ศาลในประเทศเยอรมนี และผ่านการ
รับรองจากสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิสประจำประเทศไทย พร้อมทั้ง
สถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยที่
กรุงเทพฯ คุณจึงแน่ใจได้ว่าแปลกับ
สำนักงานเราแล้วจะใช้ได้แน่นอน
  • คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ตั้งสำนักงาน
  • ดาวน์โหลดคำแนะนำเรื่องการ
    สมรส(ทำวีซ่าแต่งงาน)และการ
    นำบุตรไปอุปการะเลี้ยงดูและ
    ศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี

เปลี่ยนนามสกุลตามสามี - เราบริการเสร็จสรรพ!


เราขอเสนอบริการให้คุณ ดังนี้

กรณีที่ 1 คุณจะกลับประเทศไทยเพื่อแจ้งการสมรสด้วยตนเอง

ขั้นตอนแรก ทางสำนักงานเราแปลทะเบียนสมรส (Beglaubigte Abschrift aus dem Heiratseintrag oder auch Formule B genannt) หรือใบสำคัญการสมรสแบบนานาชาติ (Eheurkunde) เป็นภาษาไทย (ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ทางสำนักรัฐบาลท้องถิ่น/ฝ่ายปกครอง หรือสถานทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทยที่ประเทศเยอรมนีรับรองเอกสารซ้ำอีก)

หลังจากนั้น สำนักงานเราจะนำเอกสารที่แปลแล้วไปยื่นต่อสถานทูตเยอรมันและกระทรวงการต่างประเทศของไทย ณ กรุงเทพฯ เพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสาร แล้วจึงส่งเอกสารให้คุณที่ประเทศไทย หรือที่ประเทศเยอรมนี ตามความต้องการของคุณ

การดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพียง 149 ยูโร
โดยราคานี้รวมค่าแปล ค่าดำเนินเรื่อง และค่ารับรองเอกสารทั้งหมดแล้ว ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับการดำเนินเรื่องที่ประเทศเยอรมนี จะช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาได้อย่างมาก

หากคุณต้องการให้ทางสำนักงานเราดำเนินการให้ กรุณาส่งทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรสแบบนานาชาติ พร้อมทั้งสำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง) ของคุณ มาที่สำนักงานของเราที่กรุงเทพฯ ( ติดต่อเรา)พร้อมแจ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วย

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 (ที่ไทย) หรือโทร 030-20995690 (ที่เยอรมัน) หรือ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลข้างต้นเป็นภาษาเยอรมัน


กรณีที่ 2 คุณต้องการมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแจ้งการสมรสที่ประเทศไทย

ในกรณีนี้ คุณต้องให้ฝ่ายปกครองแห่งรัฐ (Regierungsprsidium) ที่ประเทศเยอรมนีรับรองความถูกต้องของลายมือชื่อและตราประทับของนายทะเบียนที่ออกทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรสแบบนานาชาติให้ แล้วจึงส่งมาให้ที่สำนักงานของเราแปล โดยจะส่งเอกสารตัวจริงทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานที่กรุงเบอร์ลิน และทางแฟกซ์หรืออีเมล์ด้วย ทางสำนักงานจะส่งคำแปลที่รับรองความถูกต้องแล้วกลับไปให้คุณทางไปรษณีย์

จากนั้นให้คุณนำเอกสารดังกล่าวไปติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หรือสถานทูต ณ กรุงเบอร์ลิน เพื่อให้มีการรับรองเอกสารซ้ำอีกที และออกหนังสือมอบอำนาจให้คุณ เพื่อส่งไปยังประเทศไทยให้บุคคลที่คุณมอบอำนาจดำเนินการแทน

ส่วนเอกสารการสมรสที่ได้รับการรับรองซ้ำแล้วและหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว คุณสามารถส่งมายังสำนักงานของเราที่กรุงเทพฯ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) ที่อยู่ อีเมล์ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้ทางสำนักงานทำการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อรับรองเอกสารเสร็จแล้ว ทางสำนักงานของเราจะจัดส่งไปให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากคุณทางไปรษณีย์ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวติดต่อกับที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต ทำการแจ้งสถานภาพสมรส และแก้ไขชื่อสกุลในทะเบียนบ้านของคุณ จากนั้น บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจต้องส่งหลักฐานการแจ้งสถานภาพ (คร.22) พร้อมแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ทร.14/1) และใบเปลี่ยนนามสกุล (ช.5) ไปให้คุณที่ประเทศเยอรมนี เพื่อให้คุณสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต หรือสถานทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ทำหนังสือเดินทางใหม่

การดำเนินการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายเพียง 129 ยูโร
โดยราคานี้รวมค่าแปล ค่าดำเนินเรื่อง ค่ารับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ และค่าจัดส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แล้ว

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 (ที่ไทย) หรือโทร 030-20995690 (ที่เยอรมัน) หรือ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลข้างต้นเป็นภาษาเยอรมัน


คำถามอื่นๆ
 

ท่านได้รับประโยชน์จากข้อมูลข้างต้นหรือไม่

ได้รับ   ไม่ได้รับ