ต้องแปลหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนด้วยหรือไม่


กรณีที่คุณจะจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีหรือที่ประเทศไทย หากคุณมีหนังสือเดินทางก็ถ่ายเอกสารให้สถานทูตเยอรมันรับรองสำเนาถูกต้องให้โดยไม่ต้องแปล อีกกรณี คุณจะจดที่เมืองไทยและไม่เคยทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางหมดอายุ ต้องแปลบัตรประชาชนแล้วให้สถานทูตเยอรมันรับรองสำเนาถูกต้องให้ด้วย

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 หรือ​ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

ต้องแปลหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนด้วยหรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน