เรียนภาษาเยอรมันที่ไหนดี


ขณะนี้มีโรงเรียนสอนภาษาที่สอนหลักสูตรความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานเพื่อสอบระดับ เอ 1 (สตาร์ต ดอยตช์ 1) ดังต่อไปนี้

โรงเรียนบ้านภาษา (TGR) ณ เมืองพัทยา
โรงเรียนประชุมวิทยา ณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
สถาบันเกอเธ่ ณ กรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานของเราไม่สามารถรับประกันคุณภาพการสอนของสถาบันดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้เรียนจะสอบผ่านเมื่อใด ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเองครับ

อนึ่ง หากคุณไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางไปเรียน ณ สถาบันสอนภาษาเยอรมันต่าง ๆ คุณสามารถหาซื้อหนังสือพร้อม CD เรียนภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน เพื่อเรียนด้วยตนเองได้เช่นกัน(หาซื้อได้ที่สถาบันเกอเธ่และที่ศูนย์หนังสือ จุฬาฯ เป็นต้น) จากนั้นเมื่อมั่นใจว่าตนสามารถสอบผ่าน จึงสมัครสอบที่สถาบันเกอเธ่ที่กรุงเทพฯ หรือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถานกงสุลเยอรมันประจำจังหวัดภูเก็ต


หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 หรือ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลไทยเป็นเยอรมัน และเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ

เรียนภาษาเยอรมันที่ไหนดี

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน