จดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันที่บางรัก มีแพคเกจไหม


มีครับ ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม) ให้บริการดังต่อไปนี้

ก่อนจดทะเบียนสมรส นำ KONSULARBESCHEINIGUNG ที่ออกโดยสถานทูตเยอรมัน ไปรับรองนิติกรณ์ ที่กระทรวงการต่างประเทศ

ในวันที่จดทะเบียนสมรส ให้บริการล่ามที่สำนักงานเขตบางรัก

หลังจากที่จดทะเบียนสมรสแล้ว นำใบสำคัญการสมรส และ ทะเบียนสมรส ไปรับรองที่สถานทูตเยอรมัน และ แปลเอกสารเป็นภาษาเยอรมัน

จัดเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าติดตามสามีเยอรมัน ไปอยู่ประเทศเยอรมนี

thailaendisch.de

081-830 5177
02-677 3891

info@thailaendisch.de
ไลน์ไอดี thailaendisch.de

www.thailaendisch.de


คำถามอื่นๆ

จดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันที่บางรัก มีแพคเกจไหม

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน