ทางสำนักงานแปลเอกสารสามารถขอวีซ่าบุตรติดตามมารดา แทนฉันได้หรือไม่


ได้ครับ ทั้งนี้ทางคุณจะต้องมอบอำนาจการยื่นขอวีซ่าให้กับทางสำนักงานของเรา หนังสือมอบอำนาจคุณสามารถไปทำกับเจ้าพนักงานรับรองเอกสาร (Notar) ในเมืองที่คุณอยู่ แค่นี้ คุณก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางกลับมาเมืองไทย คุณได้ประหยัดทั้งเวลา และเงิน


คำถามอื่นๆ

ทางสำนักงานแปลเอกสารสามารถขอวีซ่าบุตรติดตามมารดา แทนฉันได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน