การนำบุตรมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีใช้เวลานานเท่าไร


ใช้เวลาทั้งหมด 3-5 เดือนครับ ขั้นตอนก็คือ การจัดเตรียมเอกสารของบุตรที่จะนำไปพำนักด้วย การแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน การยื่นเอกสารที่สถานทูตเยอรมันประจำกรุงเทพฯ เพื่อให้มีการตรวจสอบและรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลง การยื่ขอวีซ่าและรอการอนุมัติวีซ่า จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำเมืองในประเทศเยอรมนี


คำถามอื่นๆ

การนำบุตรมาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีใช้เวลานานเท่าไร

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน