ถ้าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว สามารถไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีอีกได้หรือไม่


ไม่ได้ การจดทะเบียนสมรสที่มีผลตามกฎหมาย สามารถเลือกจดได้เพียงที่เดียวเท่านั้น จำเป็นต้องเลือกระหว่างแต่งงานในเมืองไทย และในประเทศเยอรมนี

ถ้าจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว สามารถไปจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนีอีกได้หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน