สำนักงานของคุณ สามารถดำเนินการยื่นตรวจสอบเอกสารไม่ปลอมแปลง (Legalisation) ที่สถานทูตเยอรมัน แทนฉันได้หรือไม่ และขั้นตอนนี้ใช้เวลานานแค่ไหน


ได้ กรณีที่คุณไม่สะดวกยื่นด้วยตัวเอง ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน มีบริการยื่นและรับเอกสารเพื่อยื่นตรวจสอบไม่ปลอมแปลง ณ สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ซึ่งขั้นตอนนี้ปกติจะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์

สำนักงานของคุณ สามารถดำเนินการยื่นตรวจสอบเอกสารไม่ปลอมแปลง (Legalisation) ที่สถานทูตเยอรมัน แทนฉันได้หรือไม่ และขั้นตอนนี้ใช้เวลานานแค่ไหน

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน