ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมันรับแปลรับแปลแต่ไทย-เยอรมัน และ เยอรมัน-ไทย หรือแปลภาษาอื่นได้ด้วย


ล่ามของเราได้รับรับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี ให้มีอำนาจรับรองคำแปลถูกต้องได้ และเป็นที่ยอมรับของสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิส ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งสถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้สำนักงานรับแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน และเอกสารภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย เท่านั้น

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมันรับแปลรับแปลแต่ไทย-เยอรมัน และ เยอรมัน-ไทย หรือแปลภาษาอื่นได้ด้วย

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน