ระหว่างการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยหรือประเทศเยอรมนี ที่ไหนเร็วกว่ากัน


หากนับตามระยะเวลาในการดำเนินการ การจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยจะเร็วกว่า โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 4-5 เดือน ส่วนการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศเยอรมนี จะใช้ระยะเวลาประมาณ 6-8 เดือน 

ระหว่างการจดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยหรือประเทศเยอรมนี ที่ไหนเร็วกว่ากัน

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน