จดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย เอกสารภาษาเยอรมันของคู่หมั้นชาวเยอรมัน จะต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วยไหม


เอกสารภาษาเยอรมันของแฟนไม่ต้องแปล

จดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทย เอกสารภาษาเยอรมันของคู่หมั้นชาวเยอรมัน จะต้องแปลเป็นภาษาไทยด้วยไหม

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน