ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษหรือไม่


ไม่รับ เนื่องจากล่ามของเราได้รับอนุญาตจากศาลในประเทศเยอรมนี ให้มีอำนาจรับรองคำแปลถูกต้องสำหรับการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาเยอรมัน และเอกสารภาษาเยอรมันเป็นภาษาไทย เท่านั้น 

ทางสำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษหรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน