ในกรณีที่ฉันเคยจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันมาก่อน และได้ทำการหย่าร้างกันที่ประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้วนั้น ฉันจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง หากต้องการจดทะเบียนสมรสใหม่ที่ประเทศเยอรมนี


หากคุณเคยจดทะเบียนสมรสและหย่าร้างที่ประเทศเยอรมนี ก่อนที่คุณจะเตรียมเอกสารสำหรับการจดทะเบียนครั้งใหม่นั้น คุณจะต้องทำการแจ้งสมรสและหย่าร้างที่อำเภอตามทะเบียนบ้านไทย เพื่อให้ข้อมูลเรื่องสถานภาพตรงตามความเป็นจริงเสียก่อน

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

ในกรณีที่ฉันเคยจดทะเบียนสมรสกับชาวเยอรมันมาก่อน และได้ทำการหย่าร้างกันที่ประเทศเยอรมนีเรียบร้อยแล้วนั้น ฉันจะต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง หากต้องการจดทะเบียนสมรสใหม่ที่ประเทศเยอรมนี

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน