เอกสารราชการไทยจำเป็นจะต้องผ่านการรับรองว่าไม่ปลอมแปลง (Legalisation) จากสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ หรือไม่


หากเป็นกรณีจดทะเบียนที่ประเทศเยอรมนี เอกสารราชการไทยจะต้องผ่านการรับรองดังกล่าวเสมอ

แต่หากเป็นกรณีจดทะเบียนในเมืองไทย คุณควรสอบถามสำนักทะเบียนเยอรมันก่อน ว่าต้องการเอกสารราชการไทยที่ผ่านการรับรองหรือไม่

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

เอกสารราชการไทยจำเป็นจะต้องผ่านการรับรองว่าไม่ปลอมแปลง (Legalisation) จากสถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ หรือไม่

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน