ทำไมการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ จึงน่าสนใจกว่าที่อื่น


เพราะ

– เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์สูงในเรื่องการจดทะเบียนสมรสระหว่างชาวไทยและชาวเยอรมัน

– เอกสารที่ออกโดยสำนักงานเขตบางรัก ซึ่งได้แก่ ใบสำคัญการสมรส (คร.3) และ ทะเบียนการสมรสพร้อมบันทึก (คร.2)เวลาเรานำไปยื่นตรวจสอบว่าไม่ปลอมแปลง Legalisation) ที่สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ จะสามารถรอรับได้ภายในวันเดียวเลย 

สำนักงานแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
เซบัสเทียน คีโซว์, เอริค ช็อทท์สเต็ดท์ และคณพศ พยัฆศรี (ต๋อม)
ล่ามที่ได้รับอนุญาตจากศาลเยอรมัน

สำนักงานแปลเอกสารไทย-เยอรมัน
ชั้น 12 อาคารกรุงเทพประกันภัย
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

+66 2 677 3891

+66 81 830 5177

+49 30 2099 5690

info@thailaendisch.de

LINE: thailaendisch.de

ทำไมการจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพฯ จึงน่าสนใจกว่าที่อื่น

ที่อาจสนใจคุณเช่นกัน