DE | ไทย | EN
Twitter jetzt auch über WhatsApp und Line für Sie erreichbar

"สถานทูตเยอรมันรับคำแปลจากสำนักงานของคุณหรือไม่?"

รับครับ เพราะเราเป็นผู้แปลที่มีชื่ออยู่
ที่ศาลในประเทศเยอรมนี และผ่านการ
รับรองจากสถานทูตเยอรมัน ออสเตรีย และสวิสประจำประเทศไทย พร้อมทั้ง
สถานทูตไทยที่ประเทศเยอรมนีและ
กระทรวงการต่างประเทศของไทยที่
กรุงเทพฯ คุณจึงแน่ใจได้ว่าแปลกับ
สำนักงานเราแล้วจะใช้ได้แน่นอน
  • คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ตั้งสำนักงาน
  • ดาวน์โหลดคำแนะนำเรื่องการ
    สมรส(ทำวีซ่าแต่งงาน)และการ
    นำบุตรไปอุปการะเลี้ยงดูและ
    ศึกษาต่อ ณ ประเทศเยอรมนี

ฉันอยากขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องแปลเอกสารหรือเปล่า


ถ้าคุณจะขอวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศเยอรมนี ไม่ต้องแปลเอกสารครับ แต่ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย จะต้องแปลเอกสารด้วย

ทั้งนี้ การขอวีซ่าของประเทศเยอรมนีทุกประเภทจะต้องโทรนัดจองคิวล่วงหน้าที่ โทร. 1900 222 343 (ค่าโทรนาทีละ9บาท) ครับ

หากมีข้อสงสัย กรุณาโทร. 02-677 3890-1 หรือ​ คลิกที่นี่เพื่อติดต่อเรา

thailaendisch.de

การแปลและรับรองเอกสารไทย-เยอรมัน
ข้อมูลการจดทะเบียนสมรส การรับรองบุตรและวีซ่า

thailaendisch.de เราแปลภาษาไทยเป็นเยอรมัน และภาษาเยอรมันเป็นไทย


คำถามอื่นๆ
 

ท่านได้รับประโยชน์จากข้อมูลข้างต้นหรือไม่

ได้รับ   ไม่ได้รับ