บล็อกไทย วีซ่าเยอรมัน แต่งงานกับคนเยอรมัน แปลเอกสารเยอรมัน

วีซ่าบุตรติดตามมารดา ลูกติดตามแม่ เยอรมนี

17. พฤศจิกายน 2019

เมื่อท่านต้องการพาบุตรที่ถือสัญชาติไทย ท

วีซ่าสำหรับผู้ประกอบอาชีพทำอาหารไทยในประเทศเยอรมนี

17. พฤศจิกายน 2019

หากท่านต้องการไปทำงานเป็นผู้ประกอบอาหาร

วีซ่าเพื่อการศึกษาที่ประเทศเยอรมนี

17. พฤศจิกายน 2019

เอกสาร/หลักฐานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอ